Napraw język klawiatury systemu Windows 10 zmienia się samoczynnie

Wielu użytkowników mówi na forach, że ustawienia języka klawiatury systemu Windows 10 zmieniają się automatycznie same, bez robienia czegokolwiek. Jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn tego stanu rzeczy są klawisze skrótów przypisane do zmiany języka przez Microsoft Windows 10. Z tego powodu przypadkowo naciskasz te klawisze skrótu w innym celu i nieumyślnie zmienia się język klawiatury bez twojej woli. Oto jak to naprawić.

Poprawka 1 - Wyłącz klawisze skrótów, aby zmienić język

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij ikonę w kształcie koła zębatego, aby otworzyć ustawienia .

Ustawienia Domyślne

2. Teraz kliknij Urządzenia .

Ustawienia urządzeń min

3. Kliknij opcję Pisanie w lewym okienku

4. Kliknij Zaawansowane ustawienia klawiatury  z prawej strony.

Zaawansowane ustawienia klawiatury Min

5. Kliknij opcje paska języka .

Opcje paska języka min

6. Wybierz kartę Zaawansowane ustawienia klawiszy od góry.

7. Teraz kliknij Zmień sekwencję klawiszy dla wybranej opcji Między językami wprowadzania

Zmień sekwencję klawiszy min

8. Teraz wybierz opcję Nieprzypisane z przełączania języka wprowadzania, a także przełączania układu klawiatury.

Nieprzypisany OK Zmień język min

9. Kliknij OK.

Poprawka 2 - Skopiuj ustawienia języka administracyjnego do ustawień użytkownika

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij ikonę w kształcie koła zębatego, aby otworzyć ustawienia .

Ustawienia Domyślne

2. Kliknij Czas i język .

3. Kliknij   Język w lewym panelu.

4. Kliknij Ustawienia języka administracyjnego w prawym panelu.

Ustawienia języka administratora min

5. Kliknij Kopiuj ustawienia  w zakładce Administracyjne.

Ustawienia kopiowania min

6. Zaznacz obie opcje. Skopiuj bieżące ustawienia do „ Kont systemowych ekranu powitalnego i „Nowe konta użytkowników ”.

7. Kliknij OK .

Skopiuj ustawienia języka administratora do bieżącego użytkownika min