Napraw błąd Windows Update 8024402c w systemie Windows 10

Aktualizacja systemu Windows jest uważana za ważną, ale dodałbym do niej jeszcze jedno słowo „kluczowe”. Aktualizacje systemu Windows wprowadzają do systemu ważne aktualizacje zabezpieczeń, których nie należy unikać. Dlatego jeśli aktualizacja systemu Windows nie działa z jakiegokolwiek powodu, należy ją rozwiązać jak najszybciej.

Spośród wielu znanych błędów związanych z aktualizacją systemu Windows jeden to:

Błąd aktualizacji systemu Windows 8024402c

Błąd aktualizacji systemu Windows 8024402c

Ten błąd uniemożliwia pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows.

Przyczyna

Przyczyną błędu Windows Update 8024402c jest to, że usługa Windows Update nie mogła połączyć się z serwerami Microsoft.

Rozwiązanie 1] Sprawdź ponownie połączenie internetowe

Gdyby system nie był podłączony do sieci, napotkalibyśmy inny błąd, a nie 8024402c, ale jeśli zapora sieciowa lub serwer proxy uniemożliwia połączenie, może istnieć taka możliwość.

Przede wszystkim sprawdź, czy masz normalny dostęp do Internetu, czy nie. Jeśli tak, spróbuj wykonać następujące czynności:

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie cmd . Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia .

2] Wpisz polecenie ping microsoft.com . Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie 4 odpowiedzi. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

Rozwiązanie 2] Tymczasowo wyłącz zaporę systemu Windows i oprogramowanie antywirusowe w systemie

Zapora systemu Windows Defender może uniemożliwiać systemowi dostęp do serwera firmy Microsoft. W ten sposób moglibyśmy tymczasowo go wyłączyć. Oto procedura wyłączania zapory systemu Windows Defender.

Antywirus również musi być tymczasowo wyłączony, aby zidentyfikować problem.

Rozwiązanie 3] Zmień adres DNS systemu

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie ncpa.cpl. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno połączeń sieciowych.

2] Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją sieć, a następnie Właściwości.

3] Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4, aby otworzyć jego właściwości.

4] Zaznacz przycisk opcji Użyj następujących adresów serwerów DNS.

5] Użyj następujących wartości:

Preferowany adres serwera DNS: 8.8.8.8

Alternatywny adres serwera DNS: 8.8.4.4

Zmień Dns

6] Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Uruchom ponownie system.

Rozwiązanie 4] Zaktualizuj sterowniki dysku twardego

Sterowniki dysków twardych znajdują się w sekcji Dyski w Menedżerze urządzeń. Oto procedura aktualizacji sterowników.

Rozwiązanie 5] Wyłącz protokół internetowy w wersji 6

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie ncpa.cpl. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno połączeń sieciowych.

2] Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją sieć, a następnie Właściwości.

3] Odznacz pole odpowiadające wersji protokołu internetowego 6.Ipv6

4] Kliknij OK, aby zapisać ustawienia.

5] Uruchom ponownie system.

Rozwiązanie 6] Zresetuj ustawienia proxy w systemie za pomocą wiersza polecenia

1] Wyszukaj wiersz polecenia w pasku wyszukiwania systemu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz Uruchom jako administrator.

2] Wpisz następujące polecenia w administracyjnym oknie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter po każdym poleceniu, aby je wykonać:

netsh

winhttp

zresetuj proxy

Linie poleceń

3] Uruchom ponownie system i sprawdź, czy to rozwiązuje problem.

Rozwiązanie 7] Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z aktualizacją systemu Windows

Wszystkie powyższe rozwiązania były ukierunkowane na sieć. Po wyodrębnieniu tego kąta możemy skupić się na rozwiązywaniu problemów z usługą aktualizacji systemu Windows.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update pomaga sprawdzić problemy związane z aktualizacjami. Oto procedura uruchamiania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktualizacją systemu Windows:

1] Kliknij przycisk Start, a następnie symbol koła zębatego, aby otworzyć stronę Ustawienia.

2] Przejdź do Aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie do karty Rozwiązywanie problemów.

3] Wybierz narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami i uruchom je.Narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update

4] Uruchom ponownie system.

Rozwiązanie 8] Zresetuj składniki aktualizacji systemu Windows

Zresetowanie składników aktualizacji systemu Windows może wyeliminować wszelkie możliwe problemy z usługą Windows Update. Procedura aktualizacji składników aktualizacji systemu Windows jest opisana w rozwiązaniu 5 tutaj.