Przejmij własność pliku / folderu za pomocą wiersza polecenia w systemie Windows 10

System operacyjny Windows czasami nie pozwala na edycję wszystkich plików systemowych i zabezpiecza niektóre pliki. Czasami jednak konieczna jest edycja tych plików i przejęcie pełnej własności niektórych plików i folderów. W tym samouczku powiem ci, jak przejąć pełną własność niektórych plików i folderów w systemie Windows 10.

1 - Wyszukaj cmd w wyszukiwaniu paska zadań Winodws 10 i uruchom jako administrator.

2 - Po otwarciu okna wiersza polecenia uruchom następujące polecenie podane poniżej.

takeown / f full_folder_path / r / dy

Zmień pełną_folder_ścieżkę na ścieżkę do folderu, który chcesz przejąć na własność.

3- Następnie uruchom polecenie podane poniżej.

icacls pełna_folder_ścieżka / grant nazwa użytkownika : F / t / q

Zmień nazwę użytkownika na własną nazwę użytkownika.

Na przykład, jeśli chcesz przejąć na własność folder Użytkownicy / Publiczny znajdujący się na dysku C dla użytkownika alex.

Będziesz musiał uruchomić te dwa polecenia.

takeown / f C: \ Users \ Public  / r / dy

Cmd Ownership

icacls C: \ Users \ Public / grant alex : F / t / q