Napraw błąd zarządzania pamięcią 0x0000001A w systemie Windows 10

Wiele błędów niebieskiego ekranu śmierci jest spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami ze sprzętem. Jeden taki przypadek dotyczy:

Błąd zarządzania pamięcią 0x0000001A w systemie Windows 10

Błąd zarządzania pamięcią 0x0000001a w systemie Windows 10

Ten błąd zwykle występuje, gdy użytkownik próbuje uaktualnić lub zaktualizować system Windows 10.

Przyczyna

Opis błędu wskazuje na poważny błąd zarządzania pamięcią. Przyczyną może być awaria sprzętu lub brak możliwości interakcji określonego sprzętu z systemem.

Wstępne kroki

1] Uruchom ponownie system i spróbuj ponownie zaktualizować system Windows. Jeśli błąd wystąpił podczas próby zainstalowania aktualizacji zbiorczej, nie wystąpi on ponownie, jeśli aktualizacja zostanie pomyślnie zainstalowana. Ponadto może pomóc zaktualizować sterowniki.

Sprawdź aktualizacje

2] Uruchom pełne skanowanie antywirusowe i anty-malware w systemie.

3] Odinstaluj ostatnio zainstalowane podejrzane programy.

4] Odłącz sprzętowe urządzenia peryferyjne i podłącz je po kolei, aby określić, które z nich jest problematyczne.

Następnie wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemów:

1] Zaktualizuj sterowniki urządzeń

2] Użyj narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows

3] Uruchom Oczyszczanie dysku

4] Uruchom narzędzie DISM i skan SFC

5] Uruchom skanowanie CHKDSK, aby sprawdzić, czy na dysku twardym nie ma uszkodzonych sektorów

Rozwiązanie 1] Zaktualizuj sterowniki urządzeń

1] Naciśnij  Win + R,  aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie  devmgmt.msc . Naciśnij Enter, aby otworzyć   okno Menedżera urządzeń .

Wpisz Devmgmt

2] W oknie Menedżera urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję  Aktualizuj sterownik  dla dowolnego sterownika, który chcesz zaktualizować.

Uaktualnij sterownik

3]  Uruchom ponownie  system.

Rozwiązanie 2] Użyj narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie mdsched.exe . Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows.

Mdsched

2] Wybierz Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane) .

Uruchom ponownie teraz Mdsched.exe

Rozwiązanie 3] Uruchom Oczyszczanie dysku

1] Wyszukaj Oczyszczanie dysku na pasku wyszukiwania systemu Windows i kliknij, aby otworzyć opcję.

Czyszczenie dysku

2] Wybierz dysk do oczyszczenia (proponuję wyczyścić wszystkie dyski jeden po drugim), a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić procedurę.

Wybierz Dysk do czyszczenia dysku

3] Uruchom ponownie system i sprawdź, czy to pomaga.

Rozwiązanie 4] Uruchom narzędzie DISM i skan SFC

Skan SFC pomógłby sprawdzić brakujące lub uszkodzone pliki w systemie i je zastąpić.

1] Wyszukaj wiersz polecenia w pasku wyszukiwania systemu Windows i kliknij opcję prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

2] Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby je wykonać:

DISM.exe / Online / Cleanup-image / Restorehealth

Dism

3] Następnie wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić skanowanie SFC:

sfc / scannow

Sfc Scan

4] Uruchom ponownie system po wykonaniu poleceń.

Rozwiązanie 5] Uruchom skanowanie CHKDSK, aby sprawdzić, czy na dysku twardym nie ma uszkodzonych sektorów

1- Kliknij pasek wyszukiwania i wyszukaj wiersz polecenia.

2- Wybierz Wiersz polecenia z wyników, aby go otworzyć.

3- Po otwarciu wiersza polecenia wpisz następujące polecenie:

        CHKDSK C: / F

gdzie C: to dysk do sprawdzenia pod kątem błędów, użyłem C: jako przykład możesz go zastąpić wyznaczoną literą dysku twardego, który chcesz sprawdzić pod kątem błędów.

Uwaga: to polecenie naprawia błędy na dysku.