101 Windows 10 Uruchom polecenia Skróty, aby uwolnić ukryte poprawki

Polecenia uruchamiania systemu Windows to najkrótsze sposoby dotarcia do dowolnego panelu ustawień lub otwarcia jakichkolwiek przydatnych aplikacji. Chociaż firma Microsoft sprawiła, że ​​wyszukiwanie na pasku zadań jest bardzo wydajne w tym, ale nie można znaleźć wszystkiego za pomocą wyszukiwania na pasku zadań. Również wyszukanie czegoś w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie kliknięcie wyniku wyszukiwania jest o jeden krok dłuższe w porównaniu do otwarcia go przez uruchomienie. Poza tym otwieranie czegoś za pomocą run boxa wydaje się dziwne i fajne. Na przykład bardzo niewiele osób wie, że można dotrzeć do panelu sterowania bezpośrednio, wpisując control w polu uruchamiania lub można bezpośrednio otworzyć klawiaturę ekranową, wpisując osk w polu uruchamiania. Wymieniłem tutaj wszystkie ważne polecenia uruchamiania w systemie Windows 10.

Zalecane : 

 • Przejdź bezpośrednio do określonych ustawień poprzez RUN
 • Jak utworzyć niestandardowe polecenie uruchamiania na komputerze z systemem Windows
 • Jak używać paska adresu Eksploratora jako pola uruchamiania w systemie Windows 10

Po prostu naciśnij klawisz Windows + r i zacznij zabawę

Uruchom polecenie Kalkulator Windows 10

Przydatne narzędzia systemu Windows

 1. Klawiatura ekranowa - osk
 2. Kalkulator - oblicz
 3. WordPad - pisz
 4. Windows Media Player - wmplayer
 5. Faksowanie i skanowanie w systemie Windows -  wfs
 6. Narzędzia do wycinania - snippingtool
 7. Farba - mspaint
 8. Notatnik - notes
 9. Menedżer zadań - taskmgr
 10. Karteczki samoprzylepne - stikynot
 11. Panel wprowadzania danych matematycznych - mip
 12. Wiersz polecenia - cmd
 13. Powershell - powershell
 14. Windows Journal   - dziennik
 15. Narrator - narrator
 16. Lupa - powiększ
 17. Edge - Microsoft-Edge: //
 18. Internet Explorer - iexplore
 19. Bluetooth - fsquirt
 20. Zapora systemu Windows - firewall.cpl
 21. Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi - wf.msc
 22. Eksplorator Windows - eksplorator
 23. Przeglądarka XPS - xpsrchvw

Określone narzędzia

 1. Utwórz dysk naprawczy - recdisc
 2. Kopia zapasowa i przywracanie - sdclt
 3. Pomoc zdalna - msra
 4. Aby otworzyć ostatnio wyświetlane pliki - ostatnie
 5. Aby podłączyć do projektora - przełącznik wyświetlacza
 6. Aby dodać nowe urządzenie - devicepairingwizard
 7. Otwarte centrum ułatwień dostępu - utilman
 8. User Account Control Settings -  useraccountcontrolsettings
 9. Harmonogram zadań systemu Windows - taskschd.msc
 10. Przywracanie systemu - rstrui
 11. Wszystkie informacje o systemie - msinfo32
 12. Połączenia sieciowe - ncpa.cpl
 13. Konfiguracja systemu - msconfig
 14. Oczyszczanie dysku - cleanmgr
 15. Defragmentator dysków - dfrgui
 16. Zarządzanie dyskami - diskmgmt.msc
 17. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania - mrt
 18. Rejestrator problemów  - psr
 19. Opcje internetowe - inetcpl.cpl
 20. Menedżer urządzeń - devmgmt.msc
 21. Zarządzanie komputerem - compmgmt.msc
 22. Foldery współdzielone  - fsmgmt.msc
 23. Kreator tworzenia folderów współdzielonych - shrpubw
 24. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie nazwy użytkownika i haseł - credwiz
 25. Region i język - intl.cpl
 26. Edytor rejestru - regedit
 27. Edytor lokalnych zasad grupy - gpedit.msc
 28. Opcje indeksowania - rundll32.exe shell32.dll, Control_RunDLL srchadmin.dll
 29. Monitor zasobów - Resmon
 30. Ustawienia dźwięku - mmsys.cpl
 31. Rozwiązywanie problemów - control.exe / nazwa Microsoft
 32. Konta użytkowników - control.exe / nazwa Microsoft.UserAccounts
 33. Lokalni użytkownicy i grupy - lusrmgr.msc
 34. Zaawansowane konta użytkowników - netplwiz
 35. Czas i data - timedate.cpl
 36. Rozdzielczość ekranu - desk.cpl
 37. Zarządzanie kolorami - colorcpl
 38. Podgląd zdarzeń - eventvwr.msc
 39. Podłączanie pulpitu zdalnego - mstsc
 40. Usługi  - services.msc
 41. Certyfikaty - certmgr.msc
 42. Ustawienia myszy - main.cpl
 43. Poznaj aktualną wersję systemu Windows - winver
 44. Polityka bezpieczeństwa lokalnego - secpol.msc
 45. Przejdź bezpośrednio do listy zainstalowanych programów - appwiz.cpl
 46. Ustawienia Windows Update - kontrola aktualizacji
 47. Narzędzia administracyjne - kontrola admintools
 48. Zaplanowane zadania - kontroluj harmonogramy zadań

Polecenia uruchamiania panelu sterowania

 1. Panel sterowania - sterowanie
 2. Personalizacja i motywy - pulpit sterujący
 3. Personalizacja i kolor - kontrola koloru
 4. Właściwości eksploratora plików i opcje folderów - kontroluj foldery
 5. Właściwości klawiatury  - sterowanie klawiaturą
 6. Właściwości myszy - sterowanie myszą
 7. Właściwości sieci - kontroluj połączenia sieciowe
 8. Właściwości drukarek - sterowanie drukarkami
 9. Zarządzaj obecnym kontem użytkownika - kontroluj hasła użytkowników
 10. Zarządzaj wszystkimi kontami użytkowników -  kontroluj hasła użytkowników 2

Otwórz polecenia dotyczące folderów

 1. Otwórz folder  dokumentów - dokumenty
 2. Otwórz folder Filmy  - filmy
 3. Otwórz folder  pobierania - pliki do pobrania
 4. Otwórz folder Ulubione - ulubione
 5. Otwórz ostatni folder  - najnowsze
 6. Otwórz folder ze  zdjęciami - zdjęcia

Polecenia uruchamiania systemu

 1. Konfiguracja systemu -  msconfig
 2. Edytor konfiguracji systemu   - sysedit
 3. Informacje o systemie -  msinfo32
 4. Właściwości systemu   - sysdm.cpl
 5. Właściwości systemu (Advanced Tab) -  systempropertiesadvanced
 6. Właściwości systemu (karta Nazwa komputera)   - systemproperties nazwa_komputera
 7. Właściwości systemu (karta Sprzęt)  - sprzętowe właściwości systemu
 8. Właściwości systemu (karta Zdalne)  - systempropertiesremote
 9. Właściwości systemu (zakładka Ochrona systemu)  - ochrona właściwości systemu
 10. Przywracanie systemu - rstrui

Wszystkie inne przydatne skróty poleceń uruchamiania

 1. Kalibracja kolorów wyświetlacza -  dccw
 2. Wyświetlacz - dpiscaling
 3. Przełącznik wyświetlacza - przełącznik wyświetlacza
 4. Driver Verifier Manager - weryfikator
 5. Weryfikacja podpisu pliku - sigverif
 6. Kontrolery gier - joy.cpl
 7. Getting Started - Gettingstarted
 8. Narzędzie konfiguracyjne inicjatora iSCSI - iscsicpl
 9. Instalator pakietu językowego - lpksetup
 10. Microsoft Management Console - mmc
 11. Narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft - msdt
 12. Monitor wydajności - perfmon.msc
 13. Telefon i modem telefoniczny - kpl
 14. Telefon Dialer - dialer
 15. Zarządzanie WMI  - wmimgmt.msc
 16. Narzędzie do nagrywania obrazów dysków systemu Windows - isoburn
 17. Windows DVD Maker - dvdmaker