Napraw niebieski ekran błędu śmierci SYNTP.SYS w systemie Windows 10

Błąd niebieskiego ekranu śmierci SYNTP.SYS pojawia się zwykle jakiś czas po zalogowaniu się użytkownika do systemu. W ten sposób mogliśmy rozwiązać problem po zalogowaniu się do systemu.

SYNTP.SYS Niebieski ekran błędu śmierci w systemie Windows

Syntp.sys Niebieski ekran błędu śmierci w systemie Windows

Co to jest plik SYNTP.SYS?

Jak sugeruje rozszerzenie tego pliku, SYNTP.SYS jest plikiem systemowym, który reprezentuje zestaw przywracania systemu. Jest to konieczne i nie można go usunąć. Uszkodzenie lub brak pliku powoduje wspomniany powyżej błąd niebieskiego ekranu. Jednak ponieważ ten plik ma niską ocenę bezpieczeństwa, problemy z nim są dość powszechne.

Przyczyny

Przyczyny tego błędu są następujące:

1] Przestarzałe lub uszkodzone sterowniki zestawu przywracania systemu.

2] Problemy z rejestrem systemu Windows spowodowane zmianami oprogramowania.

3] Wirus lub złośliwe oprogramowanie powodujące brakujące pliki.

4] Problemy z kłopotliwym sprzętem.

5] Uszkodzony dysk twardy.

6] Uszkodzenie pamięci RAM.

Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby rozwiązać problem:

Wstępne kroki

1] Przeprowadź pełne skanowanie systemu pod kątem złośliwego oprogramowania. SYNTP.SYS jest podatny na ataki wirusów i złośliwego oprogramowania ze względu na niski poziom bezpieczeństwa.

2] Zaktualizuj system Windows. Firma Microsoft może udostępnić poprawkę, która zwiększy bezpieczeństwo pliku SYNTP.SYS, a poprawka będzie miała postać aktualizacji systemu Windows. Oto procedura aktualizacji systemu Windows.

Sprawdź aktualizacje

3] Przeprowadź przywracanie systemu, aby odzyskać plik w przypadku jego braku. Oto procedura przywracania systemu.

4] Odinstaluj każdy ostatnio zainstalowany program na wypadek, gdyby mógł spowodować jakiekolwiek zmiany w oprogramowaniu.

5] Wykonaj skanowanie SFC, aby pomóc przywrócić pliki systemowe. Oto procedura skanowania SFC.

Sfc Scan

6] Wykonaj skanowanie CHKDSK. Sprawdza uszkodzone sektory na dysku twardym i naprawia je. Oto procedura skanowania CHKDSK.Chkdsk

7] Zaktualizuj wszystkie sterowniki sprzętu. Oto procedura aktualizacji sterowników w systemie Windows 10.

Następnie postępuj zgodnie z następującymi rozwiązaniami:

1] Poprawka na poziomie rejestru

2] Wykonaj test diagnostyczny pamięci

Rozwiązanie 1] Poprawka na poziomie rejestru

Musimy usunąć niektóre pliki sterowników myszy i klawiatury z Edytora rejestru. Procedura jest następująca:

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie regedit . Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Edytor rejestru.

Regedit Run

2] Przejdź do następujących klawiszy:

Sterownik myszy (SynTPS.sys):

Komputer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

W przypadku sterownika klawiatury: (HKKbdFltr.sys):

Komputer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Poprawka na poziomie rejestru

3] W prawym okienku znajdź UpperFilters i kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz Modyfikuj .

4] Usuń następujące teksty w oknie Edytuj wielociągi i kliknij OK, aby zapisać ustawienia:

Dla sterownika myszy: HKMouFltr

Dla sterownika klawiatury: HKKbdFltr

Wpis wielu ciągów

5] Uruchom ponownie system i sprawdź, czy to pomaga.

Rozwiązanie 2] Wykonaj test diagnostyczny pamięci

1] Naciśnij Win + R, aby otworzyć okno Uruchom i wpisz polecenie mdsched.exe . Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows.

Mdsched

2] Wybierz Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy.

Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy z pamięciąMam nadzieję, że to pomoże!