Jak rozwiązać problem z żółtym odcieniem na ekranie systemu Windows 10

Czy ekran komputera nagle wydaje się żółtawy? Cóż, jeśli tak, może to oznaczać problem z profilem zarządzania kolorami używanym na ekranie. Wystarczy ustawić prawidłowy profil zarządzania kolorami, aby rozwiązać ten problem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Jak naprawić żółtawy problem z ekranem w systemie Windows 10

1. Naciśnij klawisz Windows + I, aby otworzyć okno Ustawienia na komputerze.

W tym oknie Ustawienia kliknij „ System ”.

Ustawienia systemowe

2. Teraz, po lewej stronie okna Ustawienia , kliknij „ Ekran ”.

3. Po prawej stronie tego samego okna upewnij się, że „ Podświetlenie nocne ” jest ustawione na „ Wył .”.

Podświetlenie nocne wyłączone

4. Przewiń w dół przez to samo okno, a następnie kliknij „ Zaawansowane ustawienia wyświetlania ”.

Zaawansowane ustawienia wyświetlania d

5. W oknie Zaawansowane ustawienia wyświetlania kliknij „ Właściwości karty graficznej ”.

Wyświetl rekwizyty adaptera

6. W oknie Właściwości przejdź do zakładki „ Zarządzanie kolorami ”.

7. Kliknij „ Zarządzanie kolorami… ”.

Zarządzanie kolorem

8. W oknie Zarządzanie kolorami zaznacz opcję „ Użyj moich ustawień dla tego urządzenia ”.

9. Teraz kliknij „ Dodaj… ”, aby dodać profil kolorów.

Użyj moich ustawień

10. W oknie Associate Color Profile wybierz „ sRGB IEC61966-2.1 ”, a następnie kliknij „ OK ”.

Skojarz profil koloru

11. W oknie Zarządzanie kolorami kliknij „ Zamknij ”.

12. Wracając do okna Właściwości , kliknij „ Zastosuj ”, a następnie kliknij „ OK ”, aby zapisać zmiany na komputerze.

Zastosuj i OK

Zamknij okno Ustawienia .

Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu ekran komputera powinien wyglądać wyraźnie, tak jak poprzednio.