Napraw klawisz Shift nie działa na klawiaturze systemu Windows 10

Kiedy którykolwiek z klawiszy na klawiaturze przestaje działać, praca z systemem może być trudna. Klawiatura jest głównym urządzeniem wejściowym i dlatego wymaga natychmiastowej uwagi, jeśli którykolwiek z klawiszy nie działa. W wielu przypadkach klawisz SHIFT systemu Windows 10 może nagle przestać działać, powodując trudności w wykonywaniu wielu czynności.

Czy więc należy od razu wymienić klawiaturę? Nie, dopóki nie wypróbujesz tych poprawek. Zobaczmy, jak rozwiązać problem z niedziałającym klawiszem SHIFT.

Metoda 1: za pomocą Panelu sterowania

Krok 1: Kliknij menu Start na pulpicie, wpisz Panel sterowania w polu wyszukiwania i kliknij wynik.

Kliknij Start, wpisz Panel sterowania w polu wyszukiwania, naciśnij Enter

Krok 2: W oknie Panelu sterowania wpisz Włącz klawisze łatwego dostępu w polu wyszukiwania znajdującym się w prawym górnym rogu ze znakiem lupy obok. Naciśnij Enter .

Wyszukiwanie w panelu sterowania Włącz klawisze łatwego dostępu

Krok 3: W następnym oknie> Centrum ułatwień dostępu > kliknij Włącz klawisze łatwego dostępu .

Centrum ułatwień dostępu Włącz klawisze łatwego dostępu

Krok 4: W następnym oknie ( Ułatw korzystanie z klawiatury )> Steruj myszą za pomocą klawiatury > odznacz Włącz klawisze myszy > Ułatw pisanie > Włącz lepkie klawisze > Zastosuj > OK .

Ułatw korzystanie z klawiatury Odznacz Włącz klawisze myszy Włącz klawisze lepkie

Teraz uruchom ponownie komputer i powinno to pomóc naprawić problem z niedziałającym klawiszem SHIFT . Jeśli jednak to nie rozwiąże problemu, wypróbuj metodę 2.

Metoda 2: Korzystanie z Menedżera urządzeń

Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy Ten komputer na pulpicie i kliknij Zarządzaj w menu kontekstowym.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ten komputer Zarządzaj

Krok 2: W oknie Zarządzanie komputerem kliknij opcję Menedżer urządzeń po lewej stronie.

Menedżer urządzeń zarządzających komputerem

Krok 3: Kliknij opcję Klawiatura po prawej stronie, aby ją rozwinąć. Kliknij prawym przyciskiem myszy Urządzenie klawiatury HID i kliknij Aktualizuj sterownik,  aby sprawdzić, czy wymaga zaktualizowanego sterownika.

Klawiatury Menedżera urządzeń Klawiatura HD Urządzenie Kliknij prawym przyciskiem Aktualizuj sterownik

Krok 4: W następnym oknie kliknij Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika,  aby sprawdzić, czy jest dostępny najnowszy sterownik do aktualizacji.

Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika

Krok 5: Rozpocznie się wyszukiwanie sterowników online. Jeśli dostępny jest nowy sterownik, zostanie on automatycznie zaktualizowany. Po zakończeniu zamknij okno i uruchom ponownie system. Klawisz SHIFT powinien teraz zacząć działać.

Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika

Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne, wyświetli się komunikat - najlepsze sterowniki dla twojego urządzenia są już zainstalowane. W takim przypadku spróbuj sprawdzić klawiaturę na innym komputerze. Jeśli to nie działa, może być konieczna zmiana klawiatury na nową.

* Uwaga - może być również konieczna zmiana klawiatury, jeśli metoda 2 również nie działa.