Poprawka: błąd Qt5Core.dll w systemie Windows 10

Qt5Core.dll jest częścią struktury programowania aplikacji C ++. Ten plik DLL jest jednym z wielu plików DLL niezbędnych do uruchomienia dowolnej aplikacji lub gry napisanej w języku C ++ lub korzystającej ze struktury opartej na języku C ++. Teraz, jeśli napotkasz ten komunikat o błędzie informujący, że „ Qt5Core.dll brakuje błędu w systemie Windows 10 ” na komputerze, pobranie i ręczne umieszczenie pliku dll w niestandardowych folderach rozwiąże ten problem.

Aby to zrobić, wykonaj te proste czynności-

Napraw - Pobierz i skopiuj i wklej plik Qt5Core.dll w określonych folderach -

Musisz pobrać plik Qt5Core.dll na swój komputer, a następnie umieścić go w odpowiednim folderze (różni się w zależności od architektury 32-bitowej / 64-bitowej).

1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby uruchomić okno Uruchom na komputerze.

2. Teraz w oknie Uruchom wpisz „ msinfo32 ” i naciśnij Enter .

Msinfo

Informacje System zostanie otwarte okno.

3. Po prawej stronie okna Informacje o systemie sprawdź „ Typ systemu ” (czy jest to komputer oparty na architekturze x32-  czy 64-bitowej ).

Rodzaj systemu

Zamknij okno Informacje o systemie .

4. Teraz kliknij to łącze, aby pobrać plik dll zgodnie z architekturą systemu komputera.

5. Sprawdź architekturę, a następnie kliknij „ Pobierz ”, aby pobrać plik dll na swój komputer.

Pobierz plik DLL

6. Po pobraniu pliku przejdź pod adres, pod który właśnie został pobrany plik.

7. Rozpakuj plik „ qt5core.zip ” w wybranej lokalizacji.

Wyciąg Qt5core

7. Teraz przejdź do lokalizacji, w której rozpakowałeś plik.

8. Wybierz „ Qt5Core.dll ”, a następnie naciśnij Ctrl + C, aby go skopiować.

Skopiuj dll

9. Teraz, zgodnie z architekturą systemu, musisz wkleić plik dll w poszczególnych folderach-

W przypadku użytkowników 32-bitowych przejdź do tej lokalizacji -  C: \ Windows \ System32

W przypadku użytkowników 64-bitowych przejdź do tej lokalizacji - C: \ Windows \ SysWOW64

10. Po przejściu do lokalizacji folderu naciśnij klawiszeCtrl + V ”, aby wkleić plik dll.

Wklej tutaj plik DLL

Zamknij Eksploratora plików .

Uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Po ponownym uruchomieniu sprawdź, czy spróbuj ponownie otworzyć aplikację / grę na komputerze.

Problem powinien zostać rozwiązany.

UWAGA -

Jeśli używasz systemu 64-bitowego , a problem nie został rozwiązany, wklej plik dll do folderu „ System32 ”.

1. Skopiuj plik Qt5Core.dll zgodnie z opisem w kroku 8.

2. Teraz naciśnij klawisz Windows + E, aby otworzyć okno Eksploratora plików .

3. Przejdź do tej lokalizacji-

C: \ Windows \ System32

4. Wklej tutaj plik dll.

System32

Uruchom ponownie komputer, aby zapisać zmiany.

Twój problem powinien zostać rozwiązany.