tlo

PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL im. SPANA

Szanowni Państwo, kochani Wokaliści, drodzy Widzowie!

Z przyjemnością obwieszczamy, że uczestnikami tegorocznego Festivalu im. Spana PIOSENKI NIEUCZESANE będą:

  • IWONNA BUCZKOWSKA
  • KATARZYNA DOMALEWSKA
  • OLIWIA KŁOSEK
  • BOGUMIŁA KUCHARCZYK-WŁODAREK
  • ANNA MAJEWSKA-OWCZAREK
  • IWONA MANISTA-KUTRYŚ
  • MARIUSZ MENES
  • KATARZYNA OGRODNICZAK
  • JUSTYNA PIESIK-KENDRA
  • MARTA SKOWIERA

Gratulujemy… i do zobaczenia 20 października 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim!

Organizatorzy

REGULAMIN:

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL im. SPANA, który jest integralnym elementem TRYBUNAŁÓW UŚMIECHU tworzonych w Piotrkowie Trybunalskim od 17 lat. Zaproszenie kierujemy do wokalistów, aktorów, osób śpiewających – tych, którzy ukończyli 18 lat.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator – stowarzyszenie BUSOLA w Piotrkowie Trybunalskim

Festival – PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL im. SPANA


Organizator: stowarzyszenie BUSOLA
ul. Sienkiewicza 7
tel. 660 228 878, 606 749 217, 692 605 807
mail: stowarzyszeniebusola@gmail.com

Data: 20 października 2019 r.

Miejsce: sala teatralna Miejskiego Ośrodka Kultury 
Al. 3 Maja 12, Piotrków Trybunalski.

Przebieg: 

1. Festival odbywa się w dwóch etapach:

I etap – nadesłanie nagrań (plik wideo) lub umieszczenie zgłoszenia na witrynie YouTube lub Vimeo i wybór wykonawców prezentacji konkursowych.

II etap – prezentacje konkursowe w dniu 20 października 2019 r.

Nagrody: 

Główna Nagroda im. Spana oraz pozostałe nagrody o łącznej puli 10.000 zł   

Warunki udziału:

1. Do udziału w festivalu zapraszamy wokalistów, aktorów, osoby śpiewające – tych, którzy ukończyli 18 lat.

2. Celem festiwalu jest promocja i upowszechnianie aktorskiej piosenki z tekstem, w szczególności wartościowych wykonań wokalnych, których istotą – poza warstwą muzyczną - jest tekst i jego interpretacja. 

3. Uczestnik festivalu przygotowuje dwa utwory wokalne, z których jeden musi należeć do tzw. kanonu piosenki aktorskiej – mowa o repertuarze m.in. Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Jacques’a Brela, Bertolta Brechta, Leonarda Cohena, Jonasza Kofty, Czesława Niemena, Toma Waitsa, Kurta Weilla, Włodzimierza Wysockiego, Edith Piaf i innych. Drugi utwór może należeć do repertuaru innego artysty lub być kompozycją autorską.

4. W I etapie uczestnik przesyła organizatorowi nagranie wraz z kartą zgłoszenia. Propozycje wykonane na konkursie inne niż w karcie zgłoszenia nie będą oceniane.

5. Nagrania w formacie DVD należy przesłać na adres:

PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL
Stowarzyszenie BUSOLA
ul. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski
mail: stowarzyszeniebusola@gmail.com

pobierz kartę zgłoszenia

w terminie do 4 października 2019 r. Zgłoszenia na witrynie YouTube lub Vimeo przekazywać należy także w terminie do
4 października 2019 r.

6. Na podstawie nadesłanych materiałów organizator w terminie do 10 października 2019 r. podejmie decyzję o kwalifikacji uczestników. Informacja ta wraz z programem festivalu zostanie przesłana uczestnikom oraz znajdować się będzie na stronie festiwalu www.trybunaly.net 

7. Uczestnicy Konkursu, z chwilą przystąpienia do II etapu festivalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań. Wyrażają przy tym zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób nagrań w materiałach promujących festival.

Sprawy organizacyjne:

1. Organizator zapewnia udział w próbie akustycznej w dniu festivalu oraz udział w koncercie.

2. Organizator powołuje jury, które ocenia uczestników festivalu.

3. Jury festivalu oceniać będzie w szczególności: interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności, poziom warsztatu wokalnego oraz ogólny poziom artystyczny.

4. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i fortepian.

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, poczęstunek oraz wstęp na koncert gwiazdy: Katarzyny Groniec.

6. Festival ma charakter konkursu, a organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia oraz nagrody od sponsorów.

7. Łączna pula nagród wynosi 10.000 zł.

RAMOWY PLAN FESTIVALU:

10.00 – 11.00 – otwarcie biura festiwalowego.

11.00 – 14.00 – próby akustyczne w sali teatralnej MOK

14.00 – 17.30 – próba Katarzyny Groniec

15.00 – 17.30 – poczęstunek w Kawiarni Teatralnej MOK

18.00 – 21.00 – konkurs główny, koncert gwiazdy wieczoru, ogłoszenie wyników

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego ostateczną interpretację.