tlo

PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL

REGULAMIN:

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL, który jest integralnym elementem TRYBUNAŁÓW UŚMIECHU tworzonych w Piotrkowie Trybunalskim od 17 lat. Zaproszenie kierujemy do wokalistów, aktorów, osób śpiewających – tych, którzy ukończyli 18 lat.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator – stowarzyszenie BUSOLA w Piotrkowie Trybunalskim

Festival – PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL


Organizator: stowarzyszenie BUSOLA
ul. Sienkiewicza 7
tel. 660-22-88-78, 606-749-217, 692-605-807
mail: stowarzyszeniebusola@gmail.com

Data: 20 października 2019 r.

Miejsce: sala teatralna Miejskiego Ośrodka Kultury
Al. 3 Maja 12
97-300 Piotrków Trybunalski

Przebieg: festival odbywa się w dwóch etapach:

I etap – nadesłanie nagrań (plik wideo) lub umieszczenie zgłoszenia na witrynie YouTube lub Vimeo i wybór wykonawców prezentacji konkursowych.

II etap – prezentacje konkursowe w dniu 20 października 2019 r.

Nagrody: Główna Nagroda im. Spana oraz pozostałe nagrody o łącznej puli 10.000 zł

Warunki udziału:

Do udziału w festivalu zapraszamy wokalistów, aktorów, osoby śpiewające – tych, którzy ukończyli 18 lat.

Celem festiwalu jest promocja i upowszechnianie aktorskiej piosenki z tekstem,
w szczególności wartościowych wykonań wokalnych,
których istotą – poza warstwą muzyczną - jest tekst i jego interpretacja.

Uczestnik festivalu przygotowuje dwa utwory wokalne, z których jeden musi należeć do tzw. kanonu piosenki aktorskiej – mowa o repertuarze m.in. Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Jacques’a Brela, Bertolta Brechta, Leonarda Cohena, Jonasza Kofty, Czesława Niemena, Toma Waitsa, Kurta Weilla, Włodzimierza Wysockiego, Edith Piaf i innych. Drugi utwór może należeć do repertuaru innego artysty lub być kompozycją autorską.

W I etapie uczestnik przesyła organizatorowi nagranie wraz z kartą zgłoszenia. Propozycje wykonane na konkursie inne niż w karcie zgłoszenia nie będą oceniane.

Nagrania w formacie DVD należy przesłać na adres:

PIOSENKI NIEUCZESANE FESTIVAL
Stowarzyszenie BUSOLA
ul. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski
mail: stowarzyszeniebusola@gmail.com

w terminie do 4 października 2019 r. Zgłoszenia na witrynie YouTube lub Vimeo przekazywać należy także w terminie do 4 października 2019 r.

Na podstawie nadesłanych materiałów organizator w terminie do 10 października 2019 r. podejmie decyzję o kwalifikacji uczestników. Informacja ta wraz z programem festivalu zostanie przesłana uczestnikom oraz znajdować się będzie na stronie festiwalu www.trybunaly.net

Uczestnicy Konkursu, z chwilą przystąpienia do II etapu festivalu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań. Wyrażają przy tym zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób nagrań w materiałach promujących festival.

 

Sprawy organizacyjne:

 

Organizator zapewnia udział w próbie akustycznej w dniu festivalu oraz udział
w koncercie.

Organizator powołuje jury, które ocenia uczestników festivalu.

Jury festivalu oceniać będzie w szczególności: interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności, poziom warsztatu wokalnego oraz ogólny poziom artystyczny.

Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i fortepian.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, poczęstunek oraz wstęp na koncert gwiazdy: Katarzyny Groniec.

Festival ma charakter konkursu, a organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia oraz nagrody od sponsorów.

Łączna pula nagród wynosi 10.000 zł.

Szczegółowy plan festivalu wygląda następująco:

 

 

 

RAMOWY PLAN FESTIVALU:

11.00 – 12.00 – otwarcie biura festiwalowego.

12.00 – 16.00 – próby akustyczne w sali teatralnej MOK

16.00 – 18.30 – próba Katarzyny Groniec

15.00 – 18.30 – poczęstunek w Kawiarni Teatralnej MOK

19.00 – 22.00 – konkurs główny, koncert gwiazdy wieczoru, ogłoszenie wyników

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego ostateczną interpretację.