tlo

Konstytucję czas ogłosić

"Konstytucja Kabaretowa, którą z dumną radością ogłaszamy w Piotrkowie Trybunalskim Anno Domini 2017. jest nie tylko wielce przydatnym i dowcipnym zapisem praw, obowiązków i dobrych obyczajów artystów kabaretowych oraz kabaretowej publiczności, ale także aktem upamiętniającym dwa tegoroczne jubileusze: ten wielki, historyczny, czyli 800-lecie Piotrkowa oraz mały, kabaretowy, czyli 15-lecie Festiwalu Uśmiechu, zwanego dawniej i wciąż jeszcze Trybunałami Kabaretowymi, chociaż formuła tego festiwalu ewoluowała w kolejnych latach, poszerzając ofertę artystyczną o inne, pokrewne kabaretowi sztuki piękne. Niezmienna pozostała idea główna festiwalu – wypracowanie, zapisanie i uchwalenie pierwszej w Polsce Konstytucji Kabaretowej. Inspiracją dla tej idei były historyczne fakty z dziejów Piotrkowa, który w XV i XVI wieku był drugą polityczną stolicą królestwa: tutaj w 1493 r. narodził się polski parlamentaryzm i demokracja, tutaj odbywały się obrady sejmowe i sesje Trybunału Koronnego (1578 – 1793), pierwszego w Europie Najwyższego Sądu dawnej Rzeczypospolitej.
Pomysłodawcy, twórcy i organizatorzy festiwalu wywodzą się z kabaretu NieMy oraz Stowarzyszenia Busola. Do pionierskiej czwórki: Magdy Kociołek (obecnie Gumulec), Michała Pałubskiego, Bartka Gumulca i Elżbiety Łągwy-Szelągowskiej od 2003 roku dołączali kolejni entuzjaści, instytucje, sponsorzy, wolontariusze i coraz szersza publiczność – aż trudno byłoby sobie dziś wyobrazić Piotrków bez tego ważnego corocznego wydarzenia kulturalnego o wymiarze ogólnopolskim.

Do kabaretowej rywalizacji przez 15 lat stanęły kabarety: Limo, Fraszka, Słuchajcie (obecnie Zachodni) Puk, Paranienormalni, Chyba, Mimika, Świerszczychrząszcz, Róbmy swoje, Weźrzesz, Snobów, Czesuaf i inni.
W jury Trybunałów zasiadali: Joanna Kołaczkowska, Maria Czubaszek, Krzysztof Jaślar (najczęściej) a także Rafał Kmita, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Wojtek Kamiński, Agnieszka Litwin i Elżbieta Adamiak.
Stale rosnącą rangę Festiwalu wzmacniały także przyjmujące zaproszenia Gwiazdy, a wśród nich: Grupa MoCarta, Ireneusz Krosny, Grupa Rafała Kmity, kabaret Hrabi, Grzegorz Halama, Krzysztof Daukszewicz, Marian Opania, Wiktor Zborowski, Kabaret Moralnego Niepokoju, Jacek Fedorowicz, Jerzy Kryszak, Zenon Laskowik, Ani Mru-Mru, Neonówka, Tomasz Jachimek, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus i wielu innych artystów nie tylko kabaretowych, bo impreza wciąż się rozwija - przyjeżdżają sławni aktorzy teatralni, na przykład Krystyna Janda, przyjeżdżają muzycy i wokaliści, np. Voice Band, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Natalia Sikora, Marcin Januszkiewicz, , Anna Dereszowska, Hanna Banaszak, Piotr Bałtroczyk.

Trybunały Uśmiechu będą trwać – aby rozwijać działalność kabaretową tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czyli wszędzie. Trybunały Uśmiechu będą pilnować przestrzegania stworzonej tu Konstytucji, w myśl zasady sformułowanej przez Krzysztofa Jaślara: „Program kabaretowy powinien być śmieszny, ale nie musi być głupi” I tego się trzymajmy!